ប្រភេទៈ A3/A12 - ប្រភេទៈ A3/A12

ទំហំ 121 ម៉ែត្រការ៉េ


បន្ទប់គេង 3


បន្ទប់ទទួលភ្ងៀវ 1


បន្ទប់ទឹក 2


ផ្ទះបាយ 1


Balcony 2