ប្រភេទៈ A4/A11 - ប្រភេទៈ A4/A11

ទំហំ 99.00 ម៉ែត្រការ៉េ


បន្ទប់គេង 2


បន្ទប់ទទួលភ្ងៀវ 1


បន្ទប់ទឹក 2


ផ្ទះបាយ 1


Balcony 2