ប្រភេទៈ A5/A10 - ប្រភេទៈ A5/A10

ទំហំ 99.90 ម៉ែត្រការ៉េ


បន្ទប់គេង 2


បន្ទប់ទទួលភ្ងៀវ 1


បន្ទប់ទឹក 2


ផ្ទះបាយ 1


Balcony 2