ប្រភេទៈ A7/A8 - ប្រភេទៈ A7/A8

ទំហំ 88.50 ម៉ែត្រការ៉េ


បន្ទប់គេង 2


បន្ទប់ទទួលភ្ងៀវ 1


បន្ទប់ទឹក 2


ផ្ទះបាយ 1


Balcony 2