ប្រភេទ: A1/A14 - ប្រភេទ: A1/A14

ទំហំ 67.50 ម៉ែត្រការ៉េ


បន្ទប់គេង 2


បន្ទប់ទទួលភ្ងៀវ 1


បន្ទប់ទឹក 1


ផ្ទះបាយ 1


Balcony 1